Teknik (telefoner, datorer och surfplattor)

Den elektroniska tekniken har sedan 1800-talet varit populär och det kanske inte är svårt att förstå. På 1800-talet genomgick vårt land och många andra länder i världen förändringar. När det gäller Sverige var det den industriella revolutionen som var den stora förändringen. Sverige var ett jordbrukssamhälle fram till mitten av 1800-talet. Under den andra hälften av århundradet utvecklades industriella revolutionen och det innebar att många bönder fick flytta in till städerna och ta jobb inom industrin.

Under 1800-talet började olika tekniska uppfinningar att skapas. Några av dessa är telegrafen, telefonen och elektriciteten. Många kanske inte tänker på elektriciteten som en teknisk uppfinning, men det är det faktiskt. Utan elektriciteten, kunde inte de andra uppfinningarna användas. I resten av denna artikel kommer ni kunna läsa mer om hur bland annat telefonen, datorn och surfplattorna kom till och hur de utvecklades till vad de är idag.

Telefonen

I skolan har vi fått lära oss att telefonen uppfanns av Alexander Graham Bell och det är inte helt fel. Han uppfann nämligen den första fungerande telefonen. Den första telefonen som skapades 1849 av en man vid namn Antonio Meucci, fungerade inte att ringa med. Det gjorde att han aldrig kunde ta patent på uppfinningen. Då fick Alexander Graham Bell chansen att ta ut sin patent på den första fungerande telefonen.

Till en början användes telefonen endast av järnvägsstationer eftersom denna uppfinning var mycket bättre än föregångaren, telegrafen. Järnvägarna hade behov av att kunna kontakta varandra för att informera om eventuella olyckor och snöstormar som kunde uppstå. Telefonen kom senare att används i varje hem och idag är det få människor i Sverige som har en stationär telefon i sitt hem. Vi har gått över till mobiltelefoner istället. Om du har vill skapa ett företag som säljer telefoner, datorer och surfplattor kan du besöka ny som chef för att utbilda dig till chef för ditt företag.

Datorn och surfplattan

Denna uppfinning började skapas på 1980-talet. Datorerna var från början elektriska räknemaskiner som ersatte de manuella räknemaskinerna som fanns redan på 1600-talet. År 1976 skapar en man vid namn Steve Jobs sitt företag Apple. Apple sålde från början endast datorer som kom att användas av privatpersoner lika mycket som företag.

Apples mål med sitt företag var att alla människor skulle ha en dator i sitt hem. Idag har många stationära datorer i sina hem men de har också bärbara datorer som är lättare att bära med sig. Du kan numera jobba på din dator var du än är. Apple började senare att utveckla både telefoner och surfplattor. Datorer, telefoner och surfplattor är något som alla stora teknikföretag har riktat in sig på och det innebär att alla teknikföretag konkurrerar med varandra

justblue