Coronaviruset har gjort så att många människor anser sig tvingade eller väljer att jobba hemifrån. Att man jobbar hemifrån betyder ju dock inte att all kommunikation med omvärlden bryts. Kunder behöver kontakta dig, underleverantörer förhandlas med och så vidare. I ett tidigare

Read More