Som många känner till läggs nu Skype for Business nu ned och ersätts av Microsoft Teams. Teams är en större satsning av Microsoft och man kan nu samarbeta inom ett team på ett smartare sätt. Funktionerna som återfanns i Skype finns även

Read More